Τρίτη 4 Αυγ 2020 2:06      

44 θέσεις εργασίας στην Κατερίνη

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα τεσσάρων (44) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2016

Aνά Δημοτική Ενότητα ως εξής:

1 Δημοτική Κοινότητα Σβορώνου 3
2 Τοπική Κοινότητα Νεοκαισάρειας 1
3 Τοπική Κοινότητα Ανω Αγίου Ιωάννη 2
4 Τοπική Κοινότητα Γανόχωρας 2
5 Οικισμός Νέου Κεραμιδίου 1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ

1 Τοπική Κοινότητα Αρωνά 1
2 Τοπική Κοινότητα Ελάφου 2
3 Τοπική Κοινότητα Εξοχής 1
4 Τοπική Κοινότητα Καταλωνίων 2
5 Τοπική Κοινότητα Λαγοράχης 1
6 Τοπική Κοινότητα Μοσχοποτάμου 2
7 Τοπική Κοινότητας Παλαιού Κεραμιδίου 1
8 Τοπική Κοινότητα Τριλόφου 1
9 Συνοικισμός Μελιαδίου Τοπικής Κοινότητας Λαγοράχης 1
10 Συνοικισμός Τόξου Τοπικής Κοινότητας Εξοχής 1
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Δημοτική Κοινότητα Λόφου 5
2 Τοπική Κοινότητα Κάτω Μηλιάς 2
3 Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 2
4 Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου 2
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ

1 Τοπική Κοινότητα Βρίας 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΟΥ
1 Δημοτική Κοινότητα Κορινού 3
2 Τοπική Κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννη 1
3 Τοπική Κοινότητα Κούκου 1
4 Τοπική Κοινότητα Νέας Τραπεζούντας 1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

1 Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας 2
2 Δημοτική Κοινότητα Περίστασης 1

2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ.649/2015 απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περί¬οδο από 15-04-2016 έως 14-10-2016.

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο. γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 - Α' όροφος), τα παρακάτω:

1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

3. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ολόκληρη η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα του νομού, και θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογια¬κά), αρχίζει την Τετάρτη 09-03-2016 και λήγει την Παρασκευή 18-03-2016.

7. ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Οι Υδρονομείς Αρδευσης θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ο Δήμος Κατερίνης προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, μετά την εκλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της σύμβασης συμπίπτει με την αρδευτική περίοδο και ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 15-04-2016 και ημερομηνία λήξης την 14-10-2016, χωρίς δυνατότητα παράτασης της σύμβασης. Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

πηγή: dikaiologitika.gr

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

 

Θέσεις εργασίας υδροδιανομέων
Scroll to Top