Τρίτη 15 Οκτ 2019 16:51      

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

58 θέσεις εργασίας στο Γενικο Νοσοκομείο Κατερίνης

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (58) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των χώρων του Ψυχιατρικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, που εδρεύει στο 6οχιλ. Κατερίνης Αρωνά, Νέο Κεραμίδι του Νομού Πιερίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

58  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης , 6ο χιλ. Κατερίνης Αρωνά Ν. Κεραμίδι , Τ.Κ. 60100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ψυχιατρικού Τομέα υπόψιν κ.κ. Αικ. Καρέλη και Ι. Ποικιλίδη (τηλ. Επικοινωνίας 23513-52785 και 23513-52889). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

εργασία Θέσεις εργασίας

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top