Παρασκευή 5 Μαρ 2021 21:03      

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ανακοίνωση για την Πανήγυρη του Οσίου Εφραίμ του Σύρου

Κατόπιν Προσευχῆς καί διά Πνεύµατος συνέσεως, ὡς ὁρίζουν αἱ πρόσφατοι γνωσταί δυσχερεῖς συνθῆκαι, Σηµεῖα τῶν καιρῶν µιᾶς Ἀποκαλυπτικῆς ἐποχῆς, τά ὁποῖα ἐν πόνῳ καί προσευχῇ διεξερχόµεθα, 
Ἐνηµερώνοµεν τοὺς Εὐλαβεῖς Προσκυνητὰς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς µας, ὅτι κατὰ τὸ Ἑορταστικὸν διήµερον « 27 - 28 » Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ἐπί Τιµῇ καί Μνήµῃ τοῦ Ἐφόρου καί Προστάτου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς µας, τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡµῶν Ἐφραίµ τοῦ Σύρου « τοῦ Ἁγίου τῶν Δακρύων », τῆς Συντριβῆς καί τῆς Μετανοίας, θά τελέσῃ τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας κεκλεισµένων τῶν θυρῶν. 
Ἡ Καθηγουµένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Γερόντισσα Αἰκατερῖνα καί ἡ Ἀδελφότης αὐτῆς, εὔχεται ὁλοθύµως, ὅπως ὁ πλούσιος ἐν ἐλέει Θεός τῆς Ἀγάπης, τῆς Εἰρήνης καί τῆς Παρακλήσεως, τῆς Πηγῆς τῆς Ὄντως Ζωῆς καί τῆς Χαρᾶς, διά τῶν δραστικῶν πρεσβειῶν τοῦ Εὐσπλάγχνου, Φιλανθρώπου, Στοργικοῦ, Φίλου τῶν πτωχῶν καί ἀσθενῶν, Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡµῶν Ἐφραίµ τοῦ Σύρου, χαρίζηται ὑγιείαν ψυχῆς τε καί σώµατος, Πί στιν κραταιάν καί σταθηράν, Ἐλπίδα βεβαίαν, Ὑποµονήν, τήν ἐξ ὕψους Δύναµιν καί Παρηγορίαν εἰς ἀνακούφισιν καί ἀναψυχήν παντός, ποικίλως δοκιµαζοµένου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. 
Μετ΄ ἀπείρων εὐχών 
καί πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἀγάπης 
Ταπειναί Ἱκέτιδες πρός τόν Κύριον 
† Η Γερόντισσα 
Αἰκατερίνα Μοναχή 
καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφαί

Πανήγυρη του Οσίου Εφραίμ του Σύρου

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top