Σάββατο 11 Ιουλ 2020 20:31      

Γράφει η Δέσποινα Ποικιλίδου
Ζωγράφος – Λογοτέχνης

Γράφει η Δ.Χ. Ποικιλίδου
Ζωγράφος – Λογοτέχνης

Γράφει η Δ.Χ. Ποικιλίδου

Ζωγράφος-Λογοτέχνης

 

Της Δέσποινας Χ. Ποικιλίδου 

Γράφει η
Δέσποινα Χ.Ποικιλίδου
Ζωγράφος-Λογοτέχνης

 

Γράφει η Δέσποινα Χ. Ποικιλίδου
Ζωγράφος – Λογοτέχνης

Γράφει η Δέσποινα Χ. Ποικιλίδου
Ζωγράφος – Λογοτέχνης

«Ποίηση»

ΣΧΟΛΙΚΑ ΘΡΑΝΙΑ

Μου μίλησαν,
Πιο πολύ για Αβραάμ,
Παρά για Σωκράτη.
Πιο πολύ για Χριστό,
Παρά για Διόνυσο....

..............................................

Αλήθεια, ποιητή μου;

Όμως σ' αυτά τα σχολικά θρανία προ καιρού, καθίσαμε και όλοι εμείς. Και όλους εμάς μας μίλησαν πιο πολύ για τον Σωκράτη, τον σοφό πρόγονο μας, που του δώσανε να πιει το κώνειο, γιατί εισήγαγε καινά δαιμόνια.

Καιρό τώρα όλο το οικονομικό επιτελείο της Ελλάδας,εργάσθηκε εντατικά,μέσα σε ασφυκτικά χρονικά όρια και συνέταξε ένα αμφιλεγόμενο από πολλούς ασφαλιστικό πρόγραμμα,και το υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή επιτροπή,προς αξιολόγηση. Ένα πρόγραμμα λιτό και ανάλγητο,που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων από πολλές κοινωνικές τάξεις,από τα γνωστά υποζύγια που μετά από την πολλαπλή αφαίμαξη που υπέστησαν,δεν τους έμεινε καμία δυνατότητα για περαιτέρω μειώσεις.
 

«Και ότε ήνοιξε την τρίτην σφραγίδα, ήκουσα το τρίτον ζώον λέγον, Έρχου και βλέπε. Και είδον, και ιδού ίππος μέλας, και ο καθήμενος επ’ αυτού είχε ζυγαρίαν εν τη χειρί αυτού. Και ήκουσα φωνήν λέγουσαν, Μία χοίνιξ σίτου δι’ έν δηνάριον και τρείς χοίνικες κριθής δι εν’ δηνάριον και το έλαιον και τον οίνον μη βλάψης.

Σελίδες

Scroll to Top