Σάββατο 7 Δεκ 2019 13:58      

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με καντίνες ζητά άτομα για εργασία στη Γερμανία

Η Εταιρία GAUMENSCHMAUS με έδρα το ROTTWEIL ,νότια της Στουτγάρδης (100 χλμ), με 36 χρόνια παρουσίας στο χώρο της εστίασης με καντίνες, αναζητά προσωπικό(ψήστες).Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή διπλώματος Γ 'κατηγορίας (πάνω από 7.5 τόνους).Επιθυμητά και ζευγάρια.

Για τις γυναίκες υπάρχουν θέσεις στην εταιρεία σαν βοηθητικό προσωπικό. Στην εταιρεία δουλεύουν ήδη 13 Έλληνες. Επικοινωνία στο τηλ.. 0049 163 9787190 και μέσω What's Up  και βαιμπερ..ή στο email. braun@gaumenschmaus.de 

Η επικοινωνία στα Ελληνικά. 

Παρέχεται βασικός μισθός, ποσοστά, Bonus, ημερήσια έξοδα.

Scroll to Top