Πέμπτη 4 Ιουν 2020 12:55      

Ευλάβεια ή κάτι άλλο;

Του Αρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Στή Σεούλ (Ν. Κορέα) ἔγινε ἀρχές Μαρτίου (2020) συγκέντρωση μελῶν μιᾶς θρησκευτικῆς ὁμάδος, σέ ναό, παρά τήν ἀπαγόρευση τῆς Πολιτείας. (Oἱ φανατικοί δέν καταλαβαίνουν...!). 

Ἀπό τά 4.000 κρούσματα τοῦ κορωνοιοῦ, πού σημειώθηκαν στή Σεούλ, τά 60% ὀφείλονταν σ'αὐτή τή συγκέντρωση!

Καί ὁ Δήμαρχος Σεούλ Πάρκ Οὐντ ὑπέβαλε μήνυση στόν ἀρχηγό τῆς θρησκευτικῆς ὀργανώσεως, μέ τήν κατηγορία τῆς ἀνθρωποκτονίας...!. 

Φαντασθεῖτε πόσα κρούσματα, ἀλλά καί πόσους θανάτους θά εἴχαμε στόν πατρίδα μας, ἄν τώρα τή Μ. Ἑβδομάδα καί τό Πάσχα,  ἄνοιγαν οἱ  ἐκκλησίες...!

Καλῶς, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία μας (μέ τήν ἔγκριση τῆς Πολιτείας) ἀποφάσισε νά γίνονται οἱ Ἀκολουθίες «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν». 

Καί θά πρέπει ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας  νά δεχθοῦμε τήν συγκεκριμένη ἀπόφαση, χωρίς τύψεις καί ἐνοχές, γιατί εἶναι σάν νά ὑπακοῦμε στόν  ἴδιο τό Χριστό, κατά τό λόγο Του, «ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει», (Λκ.10:16). 

Τύψεις καί ἐνοχές, νά ἔχουμε, ὅταν ἀπειθαρχοῦμε, γιατί εἶναι σάν νά ἀθετοῦμε τόν ἴδιο τό Χριστό, «ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς, ἐμέ ἀθετεῖ» (Λκ.10:16). 

«Μᾶς στεροῦν τό Χριστό», διαμαρτύρονται πολλοί χριστιανοί, μέ τό κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν. Λάθος! 

Τό Χριστό μᾶς Τόν στεροῦν οἱ ἁμαρτίες μας, παραβάσεις τῶν  ἐντολῶν Tου, καί μᾶς Τόν «προσφέρει» ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν Του.

«Σ' ὅποιον τηρεῖ  τίς ἐντολές Μου  (λέει ὁ Χριστός) σ'αὐτόν θά φανερώσω τόν Ἑαυτόν Μου» (Ἰω.14:21).

Καί μία ἐντολή Του εἶναι, νά ὑποτασσόμαστε στούς διαδόχους Του, στήν Ἐκκλησία Του (Λκ.10:16).

Ἐνῶ, λοιπόν,  ἡ Ἐκκλησία Του δέν μᾶς  ἐπιτρέπει αὐτές τίς  ἡμέρες νά ἐκκλησιασθοῦμε, ἐμεῖς γιά ποιό λόγο ἐπιμένουμε σώνει καί καλά νά ἐκκλησιασθοῦμε; 

Εἶναι δυνατόν μέ αὐτή τήν ἀντίθεσή μας πρός τήν Ἐκκλησία,  νά ἔχουμε τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου;  Ποιός, λοιπόν, μᾶς  στερεῖ τό Χριστό; Ἡ  Ἐκκλησία ἤ ἡ παρακοή μας στήν Ἐκκλησία;

Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία στό παρελθόν, ὅποιον ἁμάρτανε, τόν ἀπέκοβε ἀπό τό Σῶμα της, ὄχι γιά ἕνα μῆνα, ἀλλά γιά μῆνες  καί γιά χρόνια. 

Π.χ. ὁ πόρνος «ἀποκοβόταν» γιά  ἑπτά χρόνια, ὁ  μοιχός γιά δεκαπέντε! (ΝΗ'& ΝΘ' Μ. Βασιλείου). Δηλαδή, ἦταν πιό ὠφέλιμο (!) γι' αὐτούς, πού ἔπεσαν σέ τέτοιες σαρκικές  ἁμαρτίες, νά  μείνουν καί ἑπτά (!) καί δεκαπέντε χρόνια (!) ἀλειτούργητοι καί ἀκοινώνητοι, παρά νά ἐκκλησιάζονται (!) καί νά κοινωνοῦν...! Τό διανοούμαστε;! 

Ὅμως, ἔτσι  ἔκρινε ἡ Ἐκκλησία! Καί οὐδείς ἀναμάρτητος! Γι'αὐτό (γιά  νά θυμηθοῦμε καί πάλι  τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο), ἄς δοῦμε αὐτόν τόν ὀλιγοήμερο «ἀποκλεισμό» ἀπό τΙς ἐκκλησίες, ὡς ἐπιτίμιο γιά τίς ἁμαρτίες μας, γιά νά  μᾶς ἐλεήσει ὁ Κύριος. 

Τά ἀνωτέρω ἄς προβληματίσουν, ὅσους αὐτές τίς μέρες ἐπιμένουν σώνει καί καλά νά πᾶνε στήν ἐκκλησία, ἀψηφώντας τήν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἀλήθεια. Πρόκειται γιά εὐλάβεια ἤ γιά κάτι ἄλλο;  «Πολλές συνειδητές ἐνέργειες ἔχουν σκοτεινά κίνητρα», ἔλεγε ὁ  Φρόυντ. Ἄβυσσος ἡ ψυχή μας...  

εκκλησιαστικά απόψεις

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top