Σάββατο 23 Μαρ 2019 8:36      

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ψηφίστηκαν 250 φορονομοσχέδια σε 43 χρόνια

Μιλώντας για επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα και αναζητώντας τους τρόπους, τις πολιτικές και τα εργαλεία μέσω των οποίων αυτό θα καταστεί εφικτό, ο ΣΕΒ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην τρέλα της ελληνικής γραφειοκρατίας που εξακολουθεί να αποτελεί τροχοπέδη για το επιχειρείν και κατ’ επέκταση τις επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με την σταθερότητα στη φορολογία να ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις περισσότερο ακόμη και από το ύψος της, είναι ενδεικτικό ότι στην Ελλάδα έχουν ψηφιστεί σε 43 χρόνια 250 φορολογικά νομοσχέδια. Στις ΗΠΑ από τις την ίδρυση τους έχουν ψηφιστεί 10 φορολογικά νομοσχέδια.

Ο ΣΕΒ φέρνει στο δημόσιο διάλογο τα συστατικά ενός προγράμματος επενδυτικών μεταρρυθμίσεων διοργανώνοντας το Επενδυτικό Συνέδριο «Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις».

Στόχος είναι η ανάδειξη των μηχανισμών, διαδικασιών και δομών που πρέπει να έχει η χώρα ως προϋπόθεση για την ταχύτερη κάλυψη του επενδυτικού κενού. Το συνέδριο αναδεικνύει τα 35 κρισιμότερα αντικίνητρα και δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις και δημόσια διοίκηση να συζητήσουν λύσεις.

Η εργαλειοθήκη του ΣΕΒ για την επιτάχυνση των επενδύσεων μαζί με συστάσεις για αλλαγές στη φορολογία, την αδειοδότηση, την απονομή δικαιοσύνης, τη χωροταξία, άρση της απαγόρευσης ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων κ.α. θα παρουσιαστεί αύριο, Δευτέρα, και μεθαύριο, Τρίτη.

Βάση της επενδυτικής μεταρρύθμισης αποτελεί η εργαλειοθήκη για τις παραγωγικές επενδύσεις που έχει ετοιμάσει η Deloitte για τον ΣΕΒ και η εργαλειοθήκη για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα που έχει ετοιμάσει η BCG. Οι επενδυτικές εργαλειοθήκες περιέχουν 150 καλές πρακτικές από 35 χώρες που μπορούν να επιταχύνουν 10 κατηγορίες παραγωγικών επενδύσεων. Η σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές είναι προϋπόθεση δημιουργίας πάνω από 200.000 θέσεων εργασίας, σημειώνει ο ΣΕΒ.

Αντλώντας από τα συμπεράσματα της μελέτης Deloitte, αναδεικνύεται ο έντονος επενδυτικός ανταγωνισμός που επικρατεί ήδη στην ΕΕ, χώρες-μέλη της οποίας υλοποιούν στρατηγικές συνεχούς βελτίωσης της επενδυτικής ανταγωνιστικότητας τους. Στο δείκτη Doing Business, η Ελλάδα παραμένει 30 θέσεις πίσω από την ΕΕ-28 και 44 θέσεις από τις χώρες με τις πέντε καλύτερες επενδυτικές επιδόσεις (Τσεχία, Σουηδία, Εσθονία, Ιρλανδία, Βέλγιο). Στο δείκτη ανταγωνιστικότητας WEF, η Ελλάδα έχασε 16 θέσεις ενώ η θέση της ΕΕ των «28» βελτιώθηκε.

Σημαντικοί ομιλητές στο Συνέδριο

Στο συνέδριο σύμφωνα με το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παραδείγματα παραλογισμού της ελληνικής γραφειοκρατίας

Η μελέτη καταγράφει μεταξύ άλλων και τις υπερβολές της ελληνικής γραφειοκρατίας, στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής:

– Στις ΗΠΑ από την ίδρυσή τους, έχουν ψηφιστεί 10 φορολογικά νομοσχέδια, ενώ στην Ελλάδα από το 1975 έχουν ψηφιστεί 250. Από το 2011 έχουν ψηφιστεί 25 φορολογικοί νόμοι και έχουν εκδοθεί πάνω από 100 εγκύκλιοι. Από το 2014 και μέσα σε 50 μήνες, η δημόσια διοίκηση προχώρησε σε 82 μεταβολές που αφορούν σε 4 από τους βασικότερους νόμους (φορολογία εισοδήματος, φορολογικές διαδικασίες, ΕΝΦΙΑ, ΕΛΠ).

– Εταιρία μεταλλευτικής – μεταλλουργικής δραστηριότητας χρειάστηκε 33 χρόνια για να κλείσει μία αντιδικία με Ταμείο Ασφάλισης.

-Για έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ζητήθηκαν τεχνικές δοκιμές, οι οποίες ήταν αδύνατες χωρίς αδειοδότηση.

-Για να δημιουργηθεί πατάρι εντός αδειοδοτημένης εγκατάστασης, ζητήθηκε νέος έλεγχος του υπεδάφους από την αρχαιολογία.

-Το διάστημα 2010-2017, μόνο τρεις εταιρείες υπάχθηκαν στο φορολογικό κίνητρο ευρεσιτεχνίας.

Αποεπένδυση 62,8% τα χρόνια της κρίσης

Στην σημαντική αποεπένδυση που έχει σημειωθεί στα χρόνια της κρίσης εστίασε ο πρόεδρος του ΣΕΒ σε παρέμβασή του παρουσιάζοντας την πρόταση του ΣΕΒ για την κάλυψη του επενδυτικού κενού της χώρας με στόχο τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και προαναγγέλοντας το Επενδυτικό Συνέδριο «Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις».

Η αποεπένδυση έφθασε στα χρόνια της κρίσης το 62,8% (100 δις ευρώ σωρευτικά 2009-2017), η οποία υπονομεύει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, σημείωσε ο κ. Φέσσσας.

Το ισοζύγιο των επενδύσεων (καθαρές προς ακαθάριστες) παρέμεινε αρνητικό το 2017 κατά -3,9% του ΑΕΠ, με συνέπεια να μην ανανεώνεται ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός της οικονομίας, να πλήττεται η παραγωγικότητά της και άρα η θέση της στον διεθνή επενδυτικό ανταγωνισμό, και να μην δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης στο βαθμό που απαιτείται για να μειωθεί δραστικά η ανεργία.

Την ίδια στιγμή η υπόλοιπη Ευρώπη (ΕΕ-28) «τρέχει» με ετήσιους ρυθμούς αύξησης των καθαρών επενδύσεων ύψους +3,3% του ΑΕΠ διευρύνοντας περαιτέρω το επενδυτικό κενό με την Ελλάδα.

Το μερίδιο επενδύσεων μεσοσταθμικά ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ-28 είναι στο 20%, ενώ στην Ελλάδα το 2017 ήταν στο 13%.

Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου και επιθετικού πακέτου οριζόντιων φιλοεπενδυτικών μεταρρυθμίσεων για το σύνολο της οικονομίας, αλλά και ειδικότερων πολιτικών σε 9 κλάδους (μέταλλα και εξόρυξη, τρόφιμα, φάρμακα, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, εφοδιαστική αλυσίδα, εκπαίδευση, ψηφιακή οικονομία και κυκλική οικονομία) ώστε η Ελλάδα να υπερδιπλασιάσει τις επενδύσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες από 7 έως 10 χρόνια, βελτιώνοντας αισθητά το μερίδιο των επενδύσεων στο ΑΕΠ της χώρας από 13% σήμερα σε 20% έως το 2025.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΕΒ θεωρεί απαραίτητο ένα επιθετικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία δομών, μηχανισμών και διαδικασιών επιτάχυνσης επενδύσεων, το οποίο επιταχύνει τη σύγκλιση με τις πρακτικές της Ε.Ε και βελτιώνει τη συνολική επενδυτική απόδοση παράλληλα με τη βελτίωση των δημοσίων εσόδων, με τους ακόλουθους επιμέρους στόχους:

  • Μείωση 25% του βάρους που επιφέρουν τα εμπόδια και η γραφειοκρατία ως το 2020, η επίτευξη του οποίου αναβάλλεται από το 2013.
  • Μείωση 35% του χρόνου επίλυσης δικαστικών (διοικητικών) διαφορών ως το 2020.
  • Μείωση 30% του χρόνου αδειοδότησης μέχρι το 2020.
  • Μείωση 30% του εταιρικού φόρου (άμεσα ή έμμεσα) στις νέες επενδύσεις και απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών.
  • Διπλασιασμό των ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτομία ως το 2023.
  • Αύξηση του μεριδίου της ψηφιακής οικονομίας στο ΑΕΠ κατά 4% και δημιουργία κατ’ ελάχιστον 50.000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2021.
  • Δημιουργία 8.000 περισσότερων μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων έως το 2025 με χαρακτηριστικά εξωστρέφειας και καινοτομίας.

Ειδικότερα για τη διακυβέρνηση αυτού του προγράμματος εισηγείται τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Επενδύσεων υπό τον Πρωθυπουργό για την εποπτεία εφαρμογής του προγράμματος με συμμετοχή του ΣΕΒ και δέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων ανεξαρτήτως πολιτικών κύκλων και κυβερνητικών αλλαγών.

Ο ΣΕΒ εκτιμά ότι αν επικρατήσει το σενάριο της αδράνειας, οι ρυθμοί ανάπτυξης θα παραμείνουν αναιμικοί, με συνέπεια την περαιτέρω αποεπένδυση της οικονομίας και την απομάκρυνση του σεναρίου βιώσιμης αποκατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας, των εισοδημάτων και της απασχόλησης σε βάθος 15 και πλέον χρόνων.

Προτάσεις επενδυτικών μεταρρυθμίσεων του ΣΕΒ

Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τις νέες οικοδομές όπως και η κατάργηση των άμεσων ενισχύσεων του ΕΣΠΑ και η αντικατάστασή τους από άτοκα δάνεια και φορολογικές πιστώσεις περιλαμβάνεται στις (50 συνολικά) προτάσεις που συνθέτουν την εργαλειοθήκη που θα παρουσιάσει ο ΣΕΒ.

 

ΣΕΒ φορονομοσχέδια

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top