Τρίτη 15 Οκτ 2019 16:45      

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Συνεδριάζει το μεσημέρι της Τρίτης το Δημοτικό Συμβούλιο Δίου-Ολύμπου

Στις 14:30 το μεσημέρι της Τρίτης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δίου-Ολύμπου. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η συγκοινωνιακή σύνδεση Πόρων - Ν. Εφέσου, η διεύρυνση του αντικειμένου της ΔΕΥΑ στο σύνολο του δήμου, ο κανονισμός χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, η παραλαβή της μελέτης ανάπλασης κεντρικής οδού Λιτοχώρου κ.α.

Η πρόσκληση

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 17.05.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/​2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Καταρχήν έγκριση εγκατάστασης συγκοινωνιακής διασύνδεσης Τ.Κ. Πόρων και της Τ.Κ. Νέας Εφέσου σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Πιερίας και το Αστικό ΚΤΕΛ Κατερίνης. (Εισήγηση Παρασκευάς Μακρίδης, Ειδικός Συνεργάτης).
2.    Λήψη απόφασης περί διεύρυνσης του αντικειμένου της ΔΕΥΑ στο σύνολο των Δ.Ε. του Δήμου. Τροποποίηση συστατικής πράξης, αλλαγή της επωνυμίας και έγκριση της οικονομετεχνικής μελέτης βιωσιμότητας. (Εισήγηση Παρασκευάς Μακρίδης, Ειδικός Συνεργάτης).
3.    Έγκριση κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
4.    Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Έργο κατασκευής ειδικού ελαστικού δαπέδου γηπέδων καλαθοσφαίρισης στη Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
5.    Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Έργο κατασκευής ειδικού ελαστικού δαπέδου γηπέδων αντισφαίρισης στη Δ.Κ. Λιτοχώρου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
6.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τάφρου τριγωνικής διατομής σε υφιστάμενο δρόμο και τοίχου από λιθοδομή στον Π Παντελεήμονα. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
7.    Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακής ζώνης (στο τμήμα εντός σχεδίου) του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς» (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
8.    Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Κ. Βροντούς και στην Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου — Ολύμπου» (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
9.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Δίου – Ολύμπου» (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
10.    Υποκατάσταση μέλους της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/​Ξ Τζαφέρης Δ. και ΣΙΑ Ε.Ε. – Μήτρου Ζαφείρα του Νικολάου του έργου «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακής ζώνης (στο τμήμα εντός σχεδίου) του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
11.    Τροποποίηση της αριθμ. 69⁄2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την ιδιοκτησία 011130 στο Ο.Τ. Γ195, στην επέκταση Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
12.    Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 46 του Λιτοχώρου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
13.    Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Λεπτοκαρυάς στα Ο.Τ. που εμπλέκονται με τις απαλλοτριώσεις Ο.Σ.Ε. και Π.Α.Θ.Ε. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
14.    Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης κεντρικής οδού Λιτοχώρου». (Αγίου Νικολάου). (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
15.    Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ποιότητας ζωής έτους 2015. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
16.    Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
17.    Έγκριση κανονισμού δικτύου αποχέτευσης της Δ.Ε. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου — Ολύμπου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
18.    Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2016 του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
19.    Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 125,00 € στον Φαρμάκη Ελευθέριο του Γεωργίου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
20.    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. και τροποποίηση της αριθμ. 18⁄2016 απόφασης Δ.Σ. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
21.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
22.    Έγκριση της αριθμ. 12⁄2016 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ. σχετικά με ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος).
23.    Συμμετοχή του Δήμου Δίου – Ολύμπου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής». (Εισήγηση Παρασκευάς Μακρίδης, Ειδικός Συνεργάτης).
24.    Λήψη απόφασης για αδυναμία καθαρισμού ρεμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (άρθρο 61 του Ν. 3979⁄2011). (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
25.    Λήψη απόφασης για χρηματοδότηση της ΔΗΚΕΔΟ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος).
25.    Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 2.934 στρεμμάτων στη θέση ΦΤΕΡΗ της Δ.Κ. Καρίτσας. (Εισήγηση Φόλιος Διονύσιος, Αντιδήμαρχος)..
26.    Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας προς δημοπράτηση, βάσει της παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με το Ν. 4384⁄2016 (ΦΕΚ 78/Α΄/26 – 04-​2016) περί της παράτασης ισχύος έως 30-​04-​2017 της με με αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07 – 04-​2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και καθορισμός των τιμών του μισθωτικού ανταλλάγματος”.(Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
27.    Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στην υπηρεσία καθαριότητας. (Εισήγηση Γουλάρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
28.    Έγκριση πρωτοκόλλου συμφωνίας – συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δίου – Ολύμπου και του Δήμου Βουδαπέστης.(Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
29.    Λήψη Απόφασης για την έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη «Μελέτη Κατασκευής Ταμιευτήρα στη Θέση Ξηροκάμπι της Δ.Κ. Βροντούς». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
30.    Συμψηφισμός και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος που προκύπτει με βάση τις υπ’ αριθμ. 54 και 254 διορθωτικές , στην ιδιοκτησία με κωδικό 020993 στα Ο.Τ. Γ080-​Γ081-​Γ232 στην επέκταση Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
31.    Συμψηφισμός και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, που προκύπτει με βάση τις υπ’ αριθμ. 54 και 254 διορθωτικές, στις ιδιοκτησίες με κωδικό 020993 στα Ο.Τ. Γ080-​Γ081-​Γ232 και 010105 στο Ο.Τ. Γ141 στην επέκταση Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
32.    Συμψηφισμός και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, που προκύπτουν με βάση τις υπ’ αριθμ. 54 και 254 διορθωτικές, στις ιδιοκτησίες με κωδικό 020993 στα Ο.Τ. Γ080-​Γ081-​Γ232 και 010105 στο Ο.Τ. Γ141 στην επέκταση Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
33.    Συμψηφισμός και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, που προκύπτουν με βάση τις υπ’ αριθμ. 54 και 254 διορθωτικές, στις ιδιοκτησίες με κωδικό 020993 στα Ο.Τ. Γ080-​Γ081-​Γ232, 020994 στο Ο.Τ. Γ080 και 010105 στο Ο.Τ. Γ141 στην επέκταση Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
34.    Συμψηφισμός του ποσού, που προκύπτει με βάση τις υπ’ αριθμ. 54 και 254 διορθωτικές, στις ιδιοκτησίες με κωδικό 020993 στα Ο.Τ. Γ080-​Γ081-​Γ232 και 010105 στο Ο.Τ. Γ141 στην επέκταση Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
35.    Συμψηφισμός του ποσού που προκύπτει με βάση τις υπ’ αριθμ. 54 και 254 διορθωτικές, στις ιδιοκτησίες με κωδικό 020993 στα Ο.Τ. Γ080-​Γ081-​Γ232 και 010105 στο Ο.Τ. Γ141 στην επέκταση Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
36.    Λήψη απόφασης για κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2016. (α΄ δόση).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γαλάνης Αστέριος

Δήμος Δίου-Ολύμπου Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου
Scroll to Top